Ngày 30/6/2020, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã ra công văn số 588/ TTYT-YTCC về việc Tăng cường vệ sinh môi trường phòng chống dịch Tay, chân, miệng trong trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận. Nội dung chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY