Ngày 26/7/2020, ngay sau khi Sở Y tế chính thức xác nhận có ca nhiễm Covid – 19  mới trong cộng đồng, nhà trường đã nhận được công điện khẩn và công văn kiến nghị lên TTCP để phòng chống dịch bệnh Covid -19 lây lan trong cộng đồng. Mọi người hãy tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu và biện pháp được đề ra để bảo đảm an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội./.

Xem chi tiết : Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19

Xem chi tiết: Công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện để phòng chống dịch Covid – 19

 

BAN TRUYỀN THÔNG