Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới theo chương trình GDPT mới, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trường tiểu học Nam Thành Công quyết định lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của Bộ sách Cánh Diều; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục ; Kết nối tri thức với cuộc sống.

Thông tin chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY

BAN TRUYỀN THÔNG