Nhằm tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của việc đọc sách trong việc học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã triển khai cuộc thi ” Đọc sách vì tương lai lần thứ II , năm 2020″

Thông tin chi tiết về cuộc thi ==> XEM TẠI ĐÂY