Ngày 01/7/2020 , Hội đồng khoa học, sáng kiến của UBND Quận Đống Đa đã ra quyết định số 1870/QĐ-HĐKH,SK về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 – 2020. Quyết định đã công nhận 687 sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 – 2020 của 687 cá nhân đạt tiêu chuẩn đề nghị xét tặng các danh hiệu theo quy định.

THÔNG TIN CHI TIẾT ==> XEM TẠI ĐÂY