Ngày 25/8/2020, Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội đã ra công văn số 2703/SGDĐT-VP về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021. Nội dung chi tiết ==> XEM TẠI ĐÂY