Ngày 28/8/2020, Sở GD-ĐT Thành phố Hà Nội đã ra Công văn số 2742/SGDĐT-CTTT Về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020 – 2021. Nội dung chi tiết  ==> XEM TẠI ĐÂY