THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP
NĂM HỌC 2021 – 2022
    Căn cứ vào Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp năm học 2021 -2022
    Căn cứ vào Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội và của UBND, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022. Nhà trường thông báo như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các em sinh năm 2015 (Cả đúng tuyến và trái tuyến).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 02 lớp (35 học sinh/lớp)
3. Hình thức tuyển sinh: Khảo sát năng khiếu về ngôn ngữ. Cụ thể:
–  Ngày 12/5/2021 – 18/5/2021:Từ 8h đến 11h phát đơn đăng kí khảo sát vào lớp 1 song ngữ tiếng Pháp tại trường. 
Những PH không đến trường có thể đăng kí trực tuyến theo  đường link sau ( Từ 13/5 đến 24/6) : ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2021-2022 (google.com)
 – Ngày 25/6/2021: PH đến trường lấy phiếu hẹn, xem danh sách học sinh dự tuyển và phương thức dự tuyển.
– Ngày 27/6/2021: Từ 7h15’ đến 11h30’ học sinh làm bài khảo sát tại trường( nghe, phát âm…)
– Ngày 29/6/2021: Thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp song ngữ .
– Ngày 8/7/2021: Từ 8h đến 11h học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trường.
Lưu ý: Học sinh trái tuyến nếu không đỗ vào lớp tiếng Pháp sẽ về đúng tuyến để học. Những trường hợp học sinh đúng tuyến không đỗ vào lớp tiếng Pháp thì nhà trường sẽ sắp xếp vào lớp1 thường của trường.( Phụ huynh làm thủ tục nhập học như học sinh đúng tuyến khác)