Thực hiện thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021. Nhà trường xin thông báo tới các CB, GV, NV, CMHS và các em HS một số nội dung như sau:
1️⃣ Học sinh nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5/2021.
2️⃣ Nhiệm vụ năm học 2020- 2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học.
3️⃣ Việc kiểm tra định kỳ (bài cuối HK2): Khi học sinh được phép trở lại trường học, các Thầy cô sẽ ôn tập, tổ chức kiểm tra.
4️⃣ Trong thời gian nghỉ hè: CMHS quan tâm, hướng cho các con các hoạt động bổ ích tại gia đình như: đọc sách, tập thể dục nhẹ nhàng, tự ôn tập một số kiến thức.
5️⃣ Tiếp tục khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hạn chế ra khỏi nhà, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và hợp tác với cơ quan y tế tại địa phương; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng. Tiếp tục triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 thông qua các ứng dụng “BLUEZONE”, “VietNam Health Declaration”, “NCOVI”, “An toàn COVID-19”; thường xuyên khai báo y tế bằng mã QR Code, qua website https://tokhaiyte.vn.
6️⃣ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai báo lịch trình di chuyển trong thời gian từ ngày 03/5/2021 đến ngày 14/5/2021 và tiếp tục cập nhật khai báo hằng ngày nếu ra khỏi thành phố Hà Nội theo link sau: