Trong tình hình dịch bệnh COVID- 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khiến cô trò không thể trực tiếp tới trường. Tuy nhiên, thầy cô sẽ không để điều này cản trở tới việc đem đến cho các con một mùa tựu trường mới đong đầy cảm xúc. Các con chắc chắn sẽ vẫn có những ấn tượng khó quên trong ngày gặp lại này. Hẹn gặp các con vào buổi tựu trường vào Chủ nhật ngày 05/09/2021.