Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi tới phụ huynh học sinh hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức Tuần 1 tháng 10/2021.

Phụ huynh học sinh vui lòng tải file về theo đường link đính kèm để cho HS luyện tập. 

– Khối 1 : Bài tập tuần 1 tháng 10/2021 https://mystudies.vn/#/course/3401

– Khối 2: Bài tập tuần 1 tháng 10/2021 https://mystudies.vn/#/course/3402

– Khối 3: Bài tập tuần 1 tháng 10/2021 https://mystudies.vn/#/course/3403

– Khối 4: Bài tập tuần 1 tháng 10/2021 https://mystudies.vn/#/course/3404

– Khối 5: Bài tập tuần 1 tháng 10/2021 https://mystudies.vn/#/course/3405

Hệ thống bài tập bao gồm:

+ Phiếu bài tập : Dành cho học sinh.

+ Đáp án : Dành cho phụ huynh để kiểm tra bài làm của học sinh

+ File nghe : Giúp học sinh hoàn thành Phần Listening trong phiếu bài tập.