Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (9/11), trường Tiểu học Nam Thành Công đã triển khai buổi Sinh hoạt đầu tuần với chủ đề Tìm hiểu Luật trẻ em nhằm giúp các bạn nhỏ, phụ huynh và xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và quyền lợi của thế hệ mầm non- chủ nhân tương lai đất nước. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chúng ta cùng đến với nội dung của buổi sinh hoạt này nhé !