Dịch bênh Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, Nhà trường mong rằng với Hướng dẫn chăm sóc trẻ em nhiễm Covid-19 tại nhà sẽ giúp ích cho các gia đình và các con học sinh không may mắc bệnh. Cầu chúc cho bình yên sớm trở lại với chúng ta.