Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, mỗi chúng ta hãy là công dân có trách nhiệm với cộng đồng khi đến trường học.