Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi tới phụ huynh học sinh hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức tuần 3 – tháng 02/2022.

Phụ huynh học sinh vui lòng tải file về theo đường link đính kèm để cho HS luyện tập.

– Khối 1 :  https://mystudies.vn/#/course/3615

– Khối 2:   https://mystudies.vn/#/course/3616

– Khối 3: https://mystudies.vn/#/course/3617

– Khối 4: https://mystudies.vn/#/course/3618

– Khối 5:  https://mystudies.vn/#/course/3619

Hệ thống bài tập bao gồm:

+ Phiếu bài tập : Dành cho học sinh.

              + Đáp án : Dành cho phụ huynh để kiểm tra bài làm của học sinh

              + File nghe : Giúp học sinh hoàn thành Phần Listening trong phiếu bài tập.