Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi tới phụ huynh học sinh hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức tuần 4 – tháng 3/2022.

Phụ huynh học sinh vui lòng tải file về theo đường link đính kèm để cho HS luyện tập.

–  Khối 1 :  Phiếu BT Khối 1

– Khối 2:   Phiếu BT Khối 2

– Khối 3: Phiếu BT Khối 3

– Khối 4: Phiếu BT Khối 4

– Khối 5: Phiếu BT Khối 5

Hệ thống bài tập bao gồm:

+ Phiếu bài tập : Dành cho học sinh.

              + Đáp án : Dành cho phụ huynh để kiểm tra bài làm của học sinh

              + File nghe : Giúp học sinh hoàn thành Phần Listening trong phiếu bài tập.