“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3”.

     Câu ca dao đã in sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam không biết từ bao giờ. Người lớn, trẻ nhỏ đều thuộc nằm lòng câu ca dao này đã cho thấy tầm quan trọng và truyền thống tốt đẹp hướng về cội nguồn dân tộc của người dân đất Việt anh hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là một ngày lễ trọng đại của đất nước, là một lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam, là dịp để nhân dân ta tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng-những vị vua đầu tiên của dân tộc, các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ hội thờ cúng vua Hùng đã được UNESCO chính thức công nhận vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể. Với quyết định này, từ nay Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng Vương ở Phú thọ đã trở thành tài sản văn hóa của nhân loại. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam về lịch sử, là niềm tin thiêng liêng, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, là điểm tựa tinh thần để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tồn tại và phát triển…

   Buổi sinh hoạt “Tìm hiểu về ngày Giỗ Tổ” chắc chắn đã để lại trong tâm trí của mỗi em học sinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chắc chắn sau những buổi sinh hoạt lớp này các em sẽ cố gắng rèn đức, luyện tài để lớn lên góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông.