TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện chương trình công tác đội năm học 2022 – 2023, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm, ngày 30/9/2022, 25 Chi đội của Liên đội tiểu học Nam Thành Công đồng loạt tổ chức Đại hội Chi đội. Dưới sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm, Đại hội Chi đội các lớp đã được tổ chức trang trọng và thành công rực rỡ.

Đây thực sự là ngày hội của các bạn đội viên, các bạn được bày tỏ ý kiến của mình qua các tham luận như phong trào học tốt chăm ngoan, xây dựng phong trào thiếu nhi Thủ Đô văn minh thanh lịch, phong trào phụ trách sao, phong trào bảo vệ môi trường. Qua các tham luận cho thấy các Chi đội đã quan tâm và đề ra phương hướng phấn đấu trong năm học 2022 – 2023.

Chúc các Chi đội thực hiện tốt và hoàn thành các nội dung chỉ tiêu phấn đấu của năm học,
Chúc BCH Chi đội mới dưới sự tín nhiệm của các bạn đội viên và cô giáo chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kì năm học 2022 – 2023: 100% các Chi đội đạt Chi đội mạnh trong năm học, có nhiều bạn đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.