ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG

NHIỆM KÌ NĂM HỌC 2022 – 2023

       Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2022 – 2023, thứ Ba ngày 11 tháng 10, Liên đội trường tiểu học Nam Thành Công long trọng tổ chức: ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ NĂM HỌC 2022 – 2023

⭐Đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết năm học đặc biệt 2021 – 2022 và nghe phương hướng hoạt động cho năm học mới 2022 – 2023. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Đại hội đã khép lại thành công rực rỡ.

⭐ Chúc BCH Liên đội mới cùng các bạn đội viên luôn nhiệt tình, năng động, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa trong năm học 2022 – 2023. Sau đây là chỉ tiêu phấn đấu của liên đội :

* Học tập:

  • Hoàn thành chương trình lớp học:

+  Hoàn thành đạt 100%

  • Mức độ hình thành và phát triển năng lực:

+ Đạt: 100%                + Chưa đạt: 0%

  • Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất

+ Đạt: 100%                + Chưa đạt: 0%

* Công tác khác:

  • Xây dựng “ Nhà vệ sinh thân thiện”
  • Phong trào hoa học tốt – việc làm tốt – đôi bạn cùng tiến.
  • Tiếp tục phong trào “ Trường học xanh – Lớp học xanh”
  • Tổ chức Hội chợ xuân – Lễ hội gói bánh Chưng
  • Duy trì giao lưu với các liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
  • Liên đội phát động giờ ra chơi với các trò chơi dân gian vào giờ ra chơi và và cuối buổi tan học.

* Về Công tác Đội:

+ Phấn đấu đạt Liên đội mạnh cấp Trung ương

+ 100% nhi đồng, đội viên được tham gia sinh hoạt sao, sinh hoạt đội.

+ 94% được công nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ – Chủ nhân Thăng Long”.

+ 95% nhi đồng lớp 3 được kết nạp đội đúng độ tuổi.

+ 100% thiếu nhi Nam Thành Công , thực hiện tốt phong trào “ Nói lời hay – Làm việc tốt” và phong trào “Kế hoạch nhỏ”

+ 100% các chi đội, lớp tham gia tốt hoạt động Khăn hồng tình bạn”.

+ Tổ chức tốt diễn đàn “ Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” cấp liên đội.

+ Đạt giải hội thi Tin học trẻ cấp quận.

+ 100% các chi đội đạt chi đội mạnh cấp liên đội.

+ Cán bộ đội giỏi cấp Thành phố: 1 bạn

  • Sau đây, chúng ta cùng xem lại 1 số hình ảnh của Đại hội nhé !