CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG

GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

       Ngày 17/3/2023, trong Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ phường Láng Hạ khóa XIII, Chi bộ trường Tiểu học Nam Thành Công vui mừng, phấn khởi nhận được nhiều giấy khen ghi nhận những cống hiến của tập thể và cá nhân Đảng viên của nhà trường.

❤️ Chúc mừng Chi bộ trường tiểu học Nam Thành Công đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kì 2020-2025 và thành tích trong việc thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

❤️ Chúc mừng cô giáo Phạm Thị Phúc- Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã có thành tích trong việc thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

        Đây chính là những động lực to lớn để tập thể Đảng viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới.

    * Sau đây, chúng ta cùng nhìn lại một vài hình ảnh kỉ niệm trong Hội nghị nhé !