TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG

CÔNG BỐ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

NĂM HỌC 2023 – 2024

          Sau khi được tham dự tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 4 do Sở GD&ĐT kết hợp cùng các đơn vị viết sách giáo khoa tổ chức, trường Tiểu học Nam Thành Công đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận giữa các tổ khối chuyên môn và nhất trí đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 – 2024 như sau:

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH CÔNG
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024
1. Các đơn vị ghi trực tiếp tên bộ sách đề xuất dưới cột của từng môn học.
2. Không điều chỉnh thứ tự các môn học trong bảng.
3. Cần có đủ chữ ký của Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn tham gia lựa chọn
Trường SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
Tiếng Việt Toán Đạo đức Khoa học Lịch sử & Địa lý Giáo dục thể chất Hoạt động trải nghiệm Công nghệ Âm nhạc Mĩ thuật Tin học Tiếng Anh
Tiểu học
Nam Thành Công
Kết nối
tri thức với cuộc sống.
Cánh diều Cánh diều Cánh diều Cánh diều Kết nối
tri thức với cuộc sống
Kết nối
tri thức với cuộc sống
Cánh diều  Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời
sáng tạo
Cánh diều Tiếng Anh 4
Wonderful world
Các Tổ trưởng chuyên môn tham gia lựa chọn Hiệu trưởng
( ký và ghi rõ họ tên) ( ký và đóng dấu)
1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2. Nguyễn Thị Mai Hương
3. Trần Thanh Thủy
4. Trần Hoài An
5. Đào Tuyết Trinh
6. Hoàng Thu Nga
7. Trần Thị Thanh Thủy
8. Nguyễn Thị Thảo
  • Các văn bản tham khảo đính kèm:

CV Tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 4

TH Nam Thành Công – 4 biểu thống kê đề xuất lựa chọn SGK 3 năm học 2022-2023 (chuan)