HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 – THÀNH PHỐ HÀ NỘI – NĂM HỌC 2023 – 2024