THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 1
TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2023 -2024
1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: Học sinh có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại thành phố Hà Nội hoặc đã hoàn thành thủ tục nhập HKTT tại thành phố Hà Nội hoặc có giấy hẹn kết quả của Công an quận, huyện, thị xã.
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
– Số lớp: 02 lớp
– Số học sinh: 35 học sinh/lớp
3. CHƯƠNG TRÌNH:
– Tăng cường tiếng Pháp
– Thời lượng: 10 tiết/tuần
4. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý:
– Từ ngày 02/06/2023 đến 08/06/2023: Các buổi sáng, học sinh nộp đơn đăng kí dự tuyển vào lớp 1 tăng cường tiếng Pháp tại trường Tiểu học Nam Thành Công (Bộ phận Văn phòng – Tầng 2 nhà A).
– Ngày 22/06/2023: Công bố danh sách học sinh dự tuyển và phương thức tuyển sinh cụ thể; Bổ sung danh sách học sinh dự tuyển.
– Ngày 24/06/2023: Tổ chức khảo sát lớp 1 tăng cường tiếng Pháp tại trường;
– Ngày 29/6/2023: Công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 chương trình tăng cường Tiếng Pháp năm học 2023-2024.
– Ngày 03/7/2023: Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại trường từ 8h00 đến 11h00.
Lưu ý: Với học sinh đúng tuyến không trúng tuyển lớp tăng cường tiếng Pháp, nhà trường sẽ sắp xếp vào học các lớp Tiếng Anh.
5. HỒ SƠ NHẬP HỌC:
+ Đơn nhập học.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
​​​☎️ Số điện thoại hỗ trợ: 0973128406 – 0904310266