Sáng 29/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Người tốt – việc tốt” và tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt phong trào thi đua yêu nước” năm 2023. Tại hội nghị, Trường Tiểu học Nam Thành Công đã vinh dự được nhận giấy khen của UBND quận Đống Đa, và cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương – Giáo viên Khối 1 vinh dự được nhận danh hiệu” Người tốt, việc tốt” Thành phố và được Biểu dương điển hình tiên tiến trong Hội nghị năm 2023. 

       Trong hơn 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội nói chung và quận Đống Đa nói riêng đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trên tất cả các lĩnh vực công tác và các mặt đời sống xã hội. Phong trào này thật sự là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

       Tại hội nghị, quận Đống Đa đã biểu dương 30 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 100 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận; 11 tác giả đạt giải trong Cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt việc tốt; 29 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”, 15 tác giả đạt Giải phụ trong Cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt việc tốt quận Đống Đa năm 2023 và 79 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Tại hội nghị, quận Đống Đa đã biểu dương 30 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 100 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận; 11 tác giả đạt giải trong Cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt việc tốt; 29 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”, 15 tác giả đạt Giải phụ trong Cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt việc tốt quận Đống Đa năm 2023 và 79 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

    Đặc biệt trường Tiểu học Nam Thành Công đã vinh dự được UBND quận Đống Đa trao Giấy khen Tập thể có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến “ Người tốt, việc tốt” năm 2023 .

   Trong hội nghị, đồng chí Mai Hương – Khối 1 vinh dự được nhận danh hiệu” Người tốt, việc tốt” Thành phố và được Biểu dương điển hình tiên tiến .

Các gương điển hình người tốt, việc tốt tham gia giao lưu tại hội nghị.

    Trong thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nam Thành Công quyết tâm sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Đinh Trường Thọ nhấn mạnh trong Hội nghị. Đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về gương “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập noi theo; tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập .