HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI “NÉT ĐẸP TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2023 VÀ TRAO CỜ, GIẤY KHEN TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC, TIÊN TIẾN VỀ THỂ DỤC THỂ THAO CẤP THÀNH PHỐ, QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023

        Sáng ngày 27/12/2023, quận Đống Đa tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Đống Đa – 2023” và trao Cờ, Giấy khen Trường Tiên tiến Xuất sắc, Tiên tiến về thể dục thể thao cấp Thành phố, cấp Quận năm học 2022 – 2023.

       Với phương châm giáo dục phát triển toàn diện, trường Tiểu học Nam Thành Công không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học mà còn luôn nỗ lực rèn luyện về thể chất và kĩ năng sống cho các em học sinh. Bằng những kết quả đạt được trong năm học 2022 – 2023, nhà trường vinh dự được nhận Cờ khen trường đạt thành tích Tiên tiến Xuất sắc cấp Thành phố, Giấy khen đơn vị Tiên tiến cấp Quận về thể dục, thể thao năm học 2022 – 2023.

      Đồng thời tại Hội nghị, cô giáo Vũ Kiều Ngọc Anh cũng được trao giải Ba tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Đống Đa – 2023” với tác phẩm “Cô trò chia sẻ cùng nhau”.

      Xin được chúc mừng những “trái ngọt” của nhà trường và hứa hẹn một năm học 2023 – 2024 cũng rực rỡ những thành tích đáng tự hào về thể dục, thể thao của thầy và trò trường Tiểu học Nam Thành Công.