Cơ cấu tổ chức


Phó bí thư chi bộ

Mai Thị Hằng


Bí thư Chi Bộ

Phạm Thị Phúc


Cấp ủy chi bộ

Nguyễn Thị Mai Hương


Chủ tịch công đoàn

Hà Thúy Lan


Ủy viên ban chấp hành

Triệu Thanh Quang


Ủy viên ban chấp hành

Nguyễn Thị Thảo


Ủy viên ban chấp hành

Triệu Thị Nga


Trưởng ban thanh tra nhân dân

Nguyễn Thị Thu Huyền


Ủy viên

Lê Thanh Huyền


Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Châu


Bí thư chi đoàn

Đỗ Phương Anh


Phó bí thư chi đoàn

Nguyễn Hương Ly