Đội ngũ Giáo viên

Ban Giám Hiệu


Phó hiệu trưởng

 


Hiệu trưởng

Phạm Thị Phúc


Phó hiệu trưởng

Mai Thị Hằng

Đội Ngũ Giáo Viên


Giáo viên
Vũ Kiều Ngọc Anh


Giáo viên

Nguyễn Thị Mai Anh


Giáo viên

Chu Thúy Hằng


Giáo viên

Nguyễn Thị Hoa Thơm


Giáo viên

Nguyễn Thanh Hương


Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương


Giáo viên

Nguyễn Thị Hoài Thương


Giáo viên

Đỗ Việt Nga


Giáo viên

Nguyễn Thị Tuyết Minh


Giáo viên

Đặng Thị Kim Dung


Giáo viên

Trương Thanh Huyền


Giáo viên

Lê Thị Hợi


Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng Minh


Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hương


Giáo viên

Nguyễn Lan Anh


Giáo viên

Hà Thị Thúy Lan


Giáo viên

Phạm Thị Hồng Hạnh


Giáo viên

Đinh Thu Trang


Giáo viên

Bùi Thị Việt Phương


Giáo viên

Nguyễn Thúy Hằng


Giáo viên

Lý Thị Nhã


Giáo viên

Bùi Thị Quỳnh Anh


Giáo viên

Hoàng Thanh Hằng


Giáo viên

Nguyễn Hương Lan


Giáo viên

Vũ Thu Hằng


Tổ trưởng

Trần Thanh Thủy


Giáo viên

Nguyễn Bích Hằng


Giáo viên

Lại Thị Phương Loan


Giáo viên

Đỗ Phương Anh


Giáo viên

Nguyễn Thu Huyền 


Giáo viên

Triệu Thị Nga


Giáo viên

Đặng Thục Anh


Giáo viên

Vũ Quỳnh Phương


Giáo viên

Dương Lan Phương


Giáo viên

Vũ Thị Minh Hạnh


Giáo viên

Nguyễn Thị Mỹ Lệ


Giáo viên

Nguyễn Thu Huyền


Giáo Viên

Nguyễn Thị Hồng Hòa


Giáo viên

Nguyễn Thị Minh Châu


Giáo viên

Nguyễn Thị Ánh Tuyết


Giáo viên

Nguyễn Thị Hương


Giáo viên

Nguyễn Thị Mai Hương


Giáo viên

Đinh Thị Quang Ánh


Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hoài


Giáo viên

Ngô Thị Thủy


Giáo viên

Vũ Thu Hòa


Tổ trưởng

Trần Thị Hoài An


Giáo viên

Triệu Thanh  Quang


Giáo viên

Hoàng Thị Huệ


Giáo viên

Trần Thị Mộng Lan


Tổ trưởng

Đào Tuyết Trinh


Giáo viên

Vũ Mai Chi


Giáo viên

Nguyễn Kim Quý


Giáo viên

Lê Thanh Huyền


Giáo viên

Phạm Thanh Bình


Giáo viên

Nguyễn Hương Ly


Giáo viên

Lê Thúy Vân


Giáo viên

Lê Thị Hà


Giáo viên

Khương Thị Tự


Giáo viên

Đỗ Liên Hương


Giáo viên

Nguyễn Thị Ánh Vân


Giáo viên

Lê Thu Ngà


Giáo viên

Nguyễn Thị Quyến


Tổ trưởng TD

Đặng Quyết Chiến


Tổ trưởng ÂN

Hoàng Thu Nga


Tổ trưởng MT

Nguyễn Quỳnh Trang


GV thể dục

Nguyễn Việt Thái


GV thể dục

Nguyễn Anh Tú


GV thể dục

Nguyễn Thanh Bình


GV thể dục

Lương Thị Bình


GV Âm nhạc

Vũ Hà Thu


GV Âm nhạc

Đỗ Mỹ Hạnh


GV Âm nhạc

Ngô Thị Thể


GV mĩ thuật

Bùi Thị Thanh Huyền


GV mĩ thuật

Đặng Nhật Lệ


GV mĩ thuật

Phạm Thị Thu Hiền


GV Thể dục

Nguyễn Thị Thủy


Tổ trưởng

Phạm Thị Phương Anh


GV Tiếng Pháp

Bùi Thu Hằng


GV Tiếng Pháp

Nguyễn Thị Kim Ánh


GV Tiếng Pháp

Nguyễn Minh Phương


GV Tiếng Pháp

Nguyễn Thị Tú Anh


GV Tiếng Anh

Nghiêm Lan Anh


GV Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thảo


GV Tiếng Anh

Nguyễn Thu Tâm


GV Tin học

Trần Thanh Thủy


GV Tin học

Phạm Thị Hiền


GV Tin học

Nguyễn Minh Thảo


GV tiếng Pháp

Vũ Hạnh Hương


GV Tin học

Đỗ Thị Huyền Trang


Giáo viên

Phạm Thu Hương


Giáo viên

Hoàng Thị Bình

GV Tổng phụ trách

Trần Thị Minh Tâm

Nhân viên


Kế toán 

 Nghiêm Xuân Anh


Thủ quỹ -y tế

Đỗ Phương Lan


NV Văn phòng

Nguyễn Thanh Nga


Nhân viên TBDH

Nguyễn Hồng Vân


NV thư viện

Đỗ Thị Uyên


Tổ trưởng

Trương Văn Quang


NV Bảo vệ

Tạ Văn Mạnh


NV Bảo vệ

Nguyễn Đăng Đoàn


NV Bảo vệ

Nguyễn Anh Tuấn


NV Bảo vệ

Lương Văn Khang


NV Bảo vệ

Phạm Quang Thắng


Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thủy


Lao công

Nguyễn Hồng Hạnh


Lao công

Nguyễn Thị Vân


Lao công

Trần Thị Kim Hải


Lao công

Nguyễn Thị Hoàn


Vệ sinh

Nguyễn Thúy Mai


Vệ sinh

Nguyễn Thị Hiền


NV nước

Đinh Phương Lê


NV nước

Hoàng Tuyết Mai